Let's play "spot the bigot," with Matt Yglesias

INDIGNITY VOL. 3, NO. 132

Let's play "spot the bigot," with Matt Yglesias